Mua

Bạn có nhu cầu mua ở phiên đấu giá của chúng tôi? 
- Mua thẳng từ chủ, không phải trả thêm
- Đăng ký miến phí 
- Bạn có thể xem hàng đấu giá trước một ngày
- Chúng tôi sè làm hêt thủ tục và vận chuyển hàng cho bạn